Wat is Equine Assisted Coaching?

Om op een heldere manier Equine Assisted Coaching uit te kunnen leggen heb ik gebruik gemaakt van de uitleg van de Keulseweg. Dit is het opleidingsinstituut waar ik mijn opleidingen tot Level 2 Equine Assisted Coach gevolgd heb. Onderstaand is een beknopte weergave. Voor de uitgebreidere uitleg en meer informatie over de Keulseweg, verwijs ik graag naar website van de Keulseweg: www.keulseweg.nl.

Equine Assisted Coaching – coaching met behulp van paarden- is een coachingsmethodiek waarbij paarden ingezet worden om coachees de gelegenheid te geven ervaringsgericht en oplossingsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven.

Ervaringsgericht leren:

De bij ervaringsgericht leren staat de ervaring en beleving van de coachee centraal. De Equine Assisted Coach faciliteert het leerproces door steeds te proberen de die leerervaring aan te bieden die de coachee in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is.

De coachee wordt tijdens een sessie gevraagd ‘iets’ met het paard te doen. Dat ‘iets’ kan van alles zijn en wordt steeds op de vraag afgestemd: samen zijn met het paard, contact maken, observeren of het uitvoeren van specifieke opdrachten en activiteiten.

Bij het omgaan en reageren op de situatie die dan ontstaat, wordt niet alleen een beroep gedaan op het intellect van de coachee, maar ook op zijn of haar vaardigheden en het omgaan met alles wat de coachee daarbij ervaart.

Tijdens de reflectiemomenten van de coachsessie helpt de coach de coachee om de ervaringen bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren.

Oplossingsgericht:

Tijdens een sessie gaat de aandacht niet zozeer naar de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag, maar vooral naar hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat de coachee daar in de toekomst mee wil. Het uitgangspunt van Equine Assisted Coaching is dat de coachee de oplossing voor zijn of haar coachvragen zelf in zich heeft. Het is de taak van de coach om de coachee te stimuleren die eigen oplossingen en mogelijkheden te vinden.